Beynin Donma Noktasını Düşürür, Düşünceyi ve Mantığı Canlı Tutar

Hurufi Hurafesi

Hurifiler diye bir tarikat varmış da haberim yokmuş:

Hurufiler, şarkın en gizemli mezhebiydi. 14'üncü asırda doğan mezhep, kâinat ile sayı sistemleri arasında bağlantı kuruyor ve bu bağlantılarla "geleceği okuyordu."
Bunları yazan Murak Bardakçı. Ve devam ediyor:
Temeli ses, harf ve sayı kavramlarına dayanan, yani Matrix filminin kurgusunu andıran Hurufilik ...
Çoook ama çoooooooook zorlarsak biraz Matrix'i andırıyor gibi olabilme ihtimalinden bahsedilebileceği duşünülebilir. Neo'yu ve Morpheus'u görür gibiyim.
Hurufilik kısa zamanda yayıldı ama âkıbeti kanla yahut ateşle noktalandı. Mezhebin kurucularının derileri yüzüldü, Fatih Sultan Mehmed zamanında da, binlercesi diri diri yakıldı.
Kendi geleceklerini okuma konusunda sınıfta kalmışlar anlaşılan. Agent Smith'i hesaba katmamışlardır.